Agrobotiga Alcarràs - Condicions de venda

Condicions de venda

Condiciones de Venda

Per poder realitzar la comanda, l’usuari caldrà que es doni d’alta a través del servei web mitjançant la creació d’un compte d’usuari, en el qual es sol·liciten una sèrie de dades necessàries per poder oferir un servei adequat. Aquestes dades es tractaran d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el nou reglament LGRPD que ha entrat en vigor el passat 25 de maig.

L’usuari ha de ser major d’edat.

La realització d’una comanda a Agrobotiga de Fruits de Ponent suposa l’acceptació per part de l’Usuari d’aquestes condicions de venda.

Preus i validesa de les ofertes

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web, els quals inclouen l’IVA però no les despeses de transport.

Les despeses de transport són variables en funció del pes o número d’unitats de la comanda. En el moment de passar per caixa i abans de realitzar el pagament definitiu, l’usuari sabrà exactament quines són les despeses de transport.

Enviament de mercaderia

Agrobotiga de Fruits de Ponent només enviarà la comanda un cop comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments es realitzen habitualment per empresa de missatgeria a l’adreça designada per l’usuari a “Informació d’enviament”. Només s’efectuen enviaments a l’Estat Espanyo.

El termini de lliurament pot estar comprès entre 2 i 4 dies laborables, depenent de la població de destí i de la forma de pagament. Les dates i terminis són aproximades, de manera que l’endarreriment no representa un incompliment essencial. Tot i això, si no s’ha efectuat el lliurament transcorreguts 15 dies des de la data d’acceptació de la comanda, l’usuari queda legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import pagat, sense que es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables a Agrobotiga de Fruits de Ponent.

Formes de pagament

El pagament de la comanda es pot realitzar per un dels tres sistemes següents:

  • Targeta
  • Pay Pal
  • Transferència

L’usuari que efectuï el pagament mitjançant qualsevol d’aquests tres sistemes accepta les condicions establertes per Agrobotiga de Fruits de Ponent i aquestes condicions de venda.

Atenció al client

Qualsevol dubte o reclamació relacionat amb el procés de compra serà atès dins dels horaris laborals següents: dilluns a divendres de 8.00 a 13.30. Les dades de contacte són el telèfon +34 973 790 169 o agrobotiga@fruitsponent.com